Thủ tướng Phạm Minh Chính: 9 nhiệm vụ, giải pháp cho ngành Văn hoá trong thời gian tới

(TGDS). Chiều 28/8/2023, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và 78 điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc.

Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, động lực mới, đột phá mới từ văn hóa, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hội nghị cũng nhận được thư chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, rất cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa; quyết tâm, quyết tâm cao hơn nữa của toàn ngành văn hóa. Chúng ta không chủ quan, tự mãn, quá vui mừng, say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhụt chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang còn phải đối mặt. Tôi tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng, những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng”.

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động gặp gỡ 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc và trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc. Thủ tướng cho rằng, những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào cũng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, trách nhiệm, nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa, vì cộng đồng và xã hội.

Để phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc cũng như tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, Thủ tướng nhấn mạnh 9 nhiệm vụ, giải pháp cho ngành Văn hoá trong thời gian tới.

Thứ nhất, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; phải xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, đúng người, đúng việc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.

Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc.

Thứ năm, tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao, phản ánh đầy đủ, sinh động, hấp dẫn những nét đẹp truyền thống của dân tộc và thực tiễn quá trình đổi mới của đất nước. Bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả những di sản văn hóa của dân tộc, gắn kết và làm động lực phát triển kinh tế, thể thao, du lịch.

Thứ sáu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa thể thao quần chúng để vừa nâng cao sức khỏe toàn dân vừa làm tiền đề phát triển thể thao thành tích cao. Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm những tài năng thể thao; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.

Thứ bảy, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch theo hướng hiện đại với nhiều sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, tạo giá trị khác biệt, giá cả cạnh tranh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam.

Thứ tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích, các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm công tác văn hóa, văn nghệ tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ chín, các cán bộ ngành văn hóa cần tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao chuyên môn, hăng hái thi đua, trở thành tấm gương sáng, có sức ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng đối với cộng đồng, xã hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng hứa toàn ngành sẽ cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước như phát biểu của Thủ tướng, làm sâu sắc hơn nữa những chỉ bảo ân cần của Tổng Bí thư trong bức thư gửi cho ngành tại hội nghị.

Buổi sáng cùng ngày, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng đoàn đã báo công dâng Bác về những thành tích nổi bật đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                Q.Hương

Top