Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(TGDS). Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), sáng 14-5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”.

Đoàn chủ trì Hội ththảo

70 tham luận của các đại biểu tập trung thảo luận vào những nội dung chính như: Hoàn cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Kế hoạch Navarre. Tiếp tục làm rõ chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao. Đi sâu phân tích sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch; sự phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Làm rõ tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ...

Một vấn đề quan trọng khác cũng được nhiều tham luận bàn đến là việc phát huy giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, các tham luận cũng giới thiệu những tài liệu, hiện vật, di tích quan trọng liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ như: những vật dụng đã song hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chỉ đạo Chiến dịch; Những hiện vật thể hiện vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về sự ủng hộ của nhân dân cả nước cho Chiến dịch và các địa điểm di tích tại chiến trường Điện Biên Phủ….

Toàn cảnh Hội tthảo

Trong tổng kết Hội thảo, TS Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo là việc làm cần thiết để cùng nhìn lại, hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc; từ đó góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những điểm còn hạn chế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản đó, các nhà nghiên cứu đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa giá trị của những hiện vật và di tích liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam nói chúng tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay...

Q. Hương

Top