Hội thảo khoa học về Văn hóa thời kỳ Hùng Vương

Ngày 10-8-2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học “Văn hóa thời kỳ Hùng Vương - Đặc điểm và những giá trị lịch sử”.

Dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý và những người quan tâm đến văn hóa nói chung và văn hóa thời kỳ Hùng Vương nói riêng.

Hội thảo nhằm làm rõ hơn đặc điểm, giá trị và đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương.

Toàn cảnh Hội thảo

Từ hàng ngàn năm nay, trong tâm thức người Việt, Vua Hùng là Quốc tổ, là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn, của sự thống nhất dân tộc. Thời đại Hùng Vương có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử dân tộc ta. Đây là thời đại hình thành nên những giá trị văn hóa, văn hóa thời đại Hùng Vương đã tạo nền móng vững chắc cho văn hóa – văn minh của dân tộc. Những thành tựu nghiên cứu về thời đại Hùng Vương trong lịch sử, nhất là trong hơn nửa thế kỷ qua, đã góp phần chứng minh thời đại Hùng Vương đóng góp vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam.  

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

P.V

 

 

Top