Bảo tàng

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổng kết hoạt động Trang tin điện tử năm 2017

Chiều ngày 09-01-2017, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Trang tin điện tử năm 2017. Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – G...

Bảo vật Quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong 7 bảo vật quốc gia thuộc loại hình lịch sử chiến tranh cách mạng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có 4 Bảo vật là: Máy bay MiG- 21F96 số hiệu 5121, Xe t...

Hiện vật bảo tàng - cơ sở cho mọi hoạt động của bảo tàng

Có những vấn đề tưởng chừng “xưa như trái đất”, nhưng lại không hề lạc hậu, nhiều năm tháng qua đi, vẫn còn giữ nguyên giá trị. Có những chuyện cứ nghĩ rằng ai...

Trưng bày đặc biệt "Di sản văn hóa biển Việt Nam" tại Hàn Quốc

Thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2015 - 2020, được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Di sả...

Công tác phối hợp truyền thông, quảng bá giữa các bảo tàng, di tích

Trong thời đại “bùng nổ thông tin” như hiện nay, truyền thông ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. V...

Trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức

Ngày 6-10-2016, tại Bảo tàng Khảo cổ học LWL thành phố Herne, thuộc vùng Ruhr, bang Nordrhein-Westfalen, Đức một trưng bày đặc biệt có tên gọi “Báu vật khảo cổ...

Hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tự hào là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua toàn hệ thống đã góp phần to lớn trong c...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc thành lập Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với hoạt động của Bảo tàng hiện nay

Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 12-9-1977 của Bộ Chính trị ra đời đã 40 năm. Từ Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, dù tổ chức của cơ quan đã thay đ...

Phát huy giá trị tư liệu và thư viện trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25-11-1970, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết về việc thành lập Ban Phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó, ngày 12 th...

Học và vận dụng phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh hình thành và phát triển song song với quá trình vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam, trên cơ sở kế thừa, vận dụng...
Top