Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Chiều ngày 26-4-2016, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Đây là hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã đến dự và tham gia cắt băng khai mạc.

Cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm gồm hai nội dung chính sau:  

I. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. 

II. Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960 - 2016).

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, Triển lãm giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1960), về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau đó; khẳng định mục tiêu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh...

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm cũng dành một phần giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; qua đó cung cấp thông tin và giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền dân chủ, hăng hái tham gia bầu cử đúng luật, an toàn…để ngày bầu cử Quốc hội thực sự là ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân.

Quỳnh Hương

 

Tags : Từ khóa

Có thể bạn quan tâm

Top