Thư Tòa soạn

Năm 2017, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản - Cơ quan ngôn luận của Hội, bao gồm cả Tạp chí in, Tạp chí điện tử và Tạp chí Vietnam Heritage.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp và báo chí hiện nay, năm 2017, Tạp chí Thế giới Di sản đã có nhiều cố gắng về mọi mặt, đảm bảo xuất bản liên tục; nội dung và hình thức ngày càng cải tiến; lượng phát hành và cập nhật ngày càng nâng cao; được bạn đọc ghi nhận và đánh giá cao.

Ban Biên tập Tạp chí Thế giới Di sản xin chân thành cám ơn các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, động viên và hợp tác với Tạp chí.

Chúc mừng Năm Mới 2018.

Chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng./.

                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 12  năm 2017

                                                                           Tổng Biên tập

                                                                        PGS.TS Đỗ Văn Trụ

Có thể bạn quan tâm

Top