Nghệ thuật Bài Chòi của Việt Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào hồi 17h10 phút giờ địa phương (15h10 phút giờ Việt Nam) hôm nay, 7 tháng 12 năm 2017, tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc), Hồ sơ Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ. Ảnh: Internet

Phút giây vui mừng của đoàn Việt Nam khi hồ sơ Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Phạm Cao Quý.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 10 di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: 

1. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nhã nhạc Cung đình Triều Nguyễn (2003).
2. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên (2005). 
3. Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Ca Trù (2009). 
4. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Quan họ Bắc Ninh (2009). 
5. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng (2010). 
6. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (2012). 
7. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (2013). 
8. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (2014). 
9. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và Trò chơi Kéo co (2015). Hồ sơ đa quốc gia, hợp tác giữa Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia và Philippin.
10. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (2016).
11. Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ (2011).
12. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ (2017).

Chúng ta đang chờ tin vui về Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ sẽ được UNESCO xét duyệt vào ngày mai.

ĐVT

Có thể bạn quan tâm

Top