Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia họp Phiên thứ VII

Ngày 5-12-2017, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp Phiên thứ VII.

Phiên họp đã thẩm định hồ sơ di tích trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biêt đợt 8 và hồ sơ hiện vật, nhóm hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đợt 6; Tổng kết hoạt động năm 2017 và bàn Chương trình công tác của Hội đồng năm 2018.

Trong năm 2017, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã thẩm định 9 hồ sơ di tích trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định 25 hồ sơ hiện vật, nhóm hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia; đóng góp ý kiến vào Báo cáo di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh từ trước tới nay; tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; thống nhất chủ trương đưa vào danh sách lập Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản thế giới về đa dạng sinh học và Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang) là Di sản thế giới về đa dạng sinh học và thẩm mỹ; tổ chức khảo sát công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại tỉnh Khánh Hòa, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa với phát triển bền vững”...

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về Chương trình hoạt động năm 2018, xung quanh các nội dung: Tổ chức hội thảo khoa học; tổ chức các phiên họp toàn thể của Hội đồng; nội dung của từng phiên họp và kế hoạch khảo sát tại các địa phương…

ĐVT

Có thể bạn quan tâm

Top