Kỷ niệm 110 năm sự kiện Hà thành đầu độc

Sáng 27-6-2018, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với gia đình các nghĩa sĩ tham gia vụ Hà thành đầu độc tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm sự kiện Hà thành đầu độc, tại khuôn viên Di tích - nơi mà 110 năm trước, các nghĩa sĩ từng bị thực dân Pháp giam trong các xà lim chờ ngày hành quyết.

Ngày 27-6-1908 các tầng lớp sỹ phu, trí thức yêu nước và những bồi bếp, binh lính yêu nước người Việt trong quân đội Pháp phối hợp nghĩa quân Yên Thế dùng cà độc dược đầu độc binh lính Pháp, sử sách thường gọi là vụ “Hà thành đầu độc”. Cuộc binh biến Hà thành tuy không thành công nhưng đã gây chấn động hệ thống cai trị của chính quyền thực dân ở Đông Dương.

Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại sự kiện Hà thành đầu độc, một cuộc khởi nghĩa mang tính chất táo bạo, quyết liệt. Đầu độc chỉ là bước đầu tiên, để sau đó phối hợp với nghĩa quân Yên Thế đánh chiếm thành phố Hà Nội; thu thập thêm nhiều thông tin, tư liệu lịch sử liên quan đến thế hệ tù chính trị đầu tiên bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng như ảnh hưởng của sự kiện Hà thành đầu độc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

P.V

Top