Trưng bày Bảo vật quốc gia Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946

Ngày 1-2-2018, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp tổ chức khai mạc Trưng bày Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945-1946.

Trưng bày gồm 4 phần:

          Phần 1: Cách mạng tháng Tám thành công - Bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam

          Phần 2: Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước

          Phần 3: Khắc phục khó khăn kinh tế, tài chính

          Phần 4: Xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh - xã hội, ngoại giao.

          Cắt băng khai mạc Trưng bày

Điểm đặc biệt trong trưng bày là các sắc lệnh là những bản gốc duy nhất, được đánh máy trên nền chất liệu giấy, có một số sử dụng giấy dó, có chữ ký tươi cũng như bút tích của Chủ tịch và một số thành viên Chính phủ Lâm thời…

      Các đại biểu tham quan Triển lãm

Trưng bày là dịp để khách tham quan, công chúng biết tới những di sản mà Người để lại, những di sản vô cùng đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc. Thông qua những hình ảnh, tài liệu, Trưng bày còn nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

                                                                                                Q.H

Có thể bạn quan tâm

Top