Ký kết hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Tập đoàn Thế giới Việt

Sáng ngày 17-6-2021, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Thế giới Việt về quan hệ hợp tác giữa hai bên; phối hợp và tài trợ cho hoạt động của Quỹ trong khuôn khổ sự kiện chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11-2021.

Chứng kiến buổi lễ ký kết có PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thế giới Việt, Công ty ERA M&C (Công ty thành viên của Tập đoàn).

Văn phòng Quỹ

Top