Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

(TGDS). Ngày 19-1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng) tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu với 3 nội dung: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”; “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Cắt băng khai mạc trưng bày

Thông qua hoạt động này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Đũa nhạc trưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bắt nhịp bản Kết đoàn

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại không chỉ đổi mới trưng bày mà còn cung cấp thông tin phong phú hơn cho khách tham quan.

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5-2021.

                                                                                                          P.V  

Có thể bạn quan tâm

Top