Khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Ngày 3-6-2021, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, tổ chức Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, Triển lãm gồm 2 phần: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta; Những tấm gương bình dị mà cao quý. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: “Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại Triển lãm giới thiệu tới công chúng 131 tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh. Các tấm gương tiêu biểu, điển hình này đã được Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) lựa chọn từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020-2021”.

Một số hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại Triển lãm

Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hết hết tháng 9-2021 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước thời gian tới.

   Tin, ảnh: Q.H

Top