Thêm 2 công ty là thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

(TGDS). Ngày 16-4-2021, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, đã ký các Quyết định số 15/QĐ-HDSVHVN và 16/QĐ-HDSVHVN tiếp nhận và kết nạp 2 công ty là thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Hai Công ty được tiếp nhận là:

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và giải pháp công nghệ 3DART, thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0105506629 ngày 16-9-2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng công trình văn hóa Việt, thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0105999854 ngày 27-9-2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Các quyết định cũng quy định, sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định tiếp nhận và kết nạp, hai công ty trên có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trình Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam xem xét, phê duyệt.

                                                                                                          P.V

Có thể bạn quan tâm

Top