Di sản văn hoá Việt với chủ quyền biển đảo

Gợi nghĩ về tiềm năng di sản gắn với phát triển du lịch ở Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tôi đã đến Lý Sơn nhiều lần, nhưng hờ hững và thoáng qua, như bao khách vãng lai, khi những lần ấy, Lý Sơn chưa cho tôi nhiều ấn tượng và nhiệm vụ của nh...

Chuyện tàu Thuận Tiệp Bình Ba biển Đông thời Tự Đức

Trong lịch sử dân tộc, mặt biển phía Đông đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trước hết là sự vẹn toàn và an toàn của lãnh thổ, sau nữa là trong việc vận tải và g...

Chủ thể, chủ quyền và đa dạng di sản văn hóa biển

Di sản văn hoá phi vật thể vô hình, không đường biên nhưng có chủ, chủ quyền bởi vì di sản gắn với con người, không gian cư trú, biểu hiện và thực hành của nó....

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nha Trang: Nụ hôn của hòa bình với chiến tranh trên biển Cam Ranh

Tuổi trẻ Bác Hồ đã đi xuyên suốt từ miền Trung vào Nam Bộ đến Sài Gòn. Nhưng khi trở thành Chủ tịch nước thì Người chỉ một lần duy nhất đến Cam Ranh, và nơi đây...

Di sản Việt với chủ quyền biển đảo

LTS: Từ tầm nhìn về vai trò quan trọng của biển đảo, ông cha ta từ xa xưa đã đổ bao công sức để khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoà...

“Khẩu dậu cá” ở Quan Lạn - Tập quán xã hội của cư dân Việt vùng biển đảo

Người Việt (Kinh) không chỉ thực hành nền văn hóa truyền thống của mình tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mà từ ngàn xưa, văn hóa Việt (Kinh) đã theo chân các chủ n...
Top