Ứng dụng công nghệ ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

(TGDS). Ngày 7-7-2023, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn: “Chương trình giáo dục di sản ứng dụng công nghệ ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, các nhà quản lý giáo dục và đào tạo, các cán bộ ngành bảo tàng, di tích.

Toàn cảnh Hội thảo

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch chia sẻ: Có một loại hình di sản đặc biệt quan trọng - đó là di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã và đang là địa chỉ đỏ của giáo viên, học sinh và sinh viên tới tham quan, học tập và nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh. Việc kết hợp giảng dạy giữa lý thuyết tại nhà trường và tham quan học tập thực tế tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch là sự đổi mới phương pháp giảng dạy. Mặt khác, ứng dụng công nghệ xây dựng các chương trình giáo dục là vấn đề rất mới đối với các bảo tàng và di tích ở Việt Nam. Từ những ý kiến đóng góp và sáng kiến tại hội thảo này, Khu Di tích Phủ Chủ tịch sẽ bước đầu xây dựng chương trình giáo dục di sản ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giáo dục di sản Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 vấn đề chính: Di sản Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ; Hoạt động giáo dục di sản tại các bảo tàng, di tích hiện nay; Ứng dụng công nghệ trong xây dựng các chương trình giáo dục di sản tại bảo tàng và di tích.

Được biết, Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: “Ứng dụng công nghệ xây dựng chương trình giáo dục di sản cho học sinh ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” tại Quyết định số 2502/BVHTTDL-KHCNMT ngày 16/7/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

                                                                                      Q. Hương

                                                         

Top