Trưng bày chuyên đề “90 năm - ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã khai mạc Trưng bày chuyên đề “90 năm- ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã cắt băng khai mạc.

Hình ảnh và hiện vật Trưng bày 

Trưng bày chuyên đề gồm 06 phần:

I. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

II. Đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do (1930-1945);

III. Đoàn kết toàn dân kháng chiến, kiến quốc (1945-1954);

IV. Đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975);

V. Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước (1975 đến nay);

VI. Phần kết khẳng định qua thực tiễn 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan Trưng bày

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ 15/11/2020 đến tháng 12/2020..

                                                                                                NTT

Có thể bạn quan tâm

Top