Triển lãm Di chúc của Bác - nguồn sáng dẫn đường

(TGDS). Nhân dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019), chiều 14-8-2019, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hà Nội đã diển ra Lễ khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường” - nhằm tiếp tục khẳng định giá tị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh kết tinh qua bản Di chúc thiêng liêng của Người; Trong năm thập kỷ từ kể ngày ra đời cho đến nay (1969-2019) văn kiện này luôn mang giá trị lý luận và thực tiễn góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sức sống trường tồn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông đất nước. Đồng thời giới thiệu với công chúng những thành tựu nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện Di chúc thiêng liêng và một số tập thể điển hình, gương cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm gồm 3 phần:

 - Phần đầu tiên với chủ đề Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Tiêu biểu là một số hình ảnh đơn sơ, giản dị mà quen thuộc như: Ngôi nhà quê nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống cùng gia đình ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Bến Nhà Rồng đầu thế kỷ XX, nơi Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước…

- Phần hai, "Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường" đã thể hiện hoàn cảnh ra đời bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn thể dân tộc Việt Nam; thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức học tập và làm theo Di chúc của Người "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phần cuối, sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" có nội dung giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo của những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích, sáng kiến cải tiến, hiệu quả trên các mặt công tác trong toàn quân qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho CBCS lực lượng vũ trang và nhân dân nhất là thế hệ trẻ biến tư tưởng, tình cảm cao đẹp của mình thành những việc làm thiết thực theo gương Bác Hồ vĩ đại; phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam để thỏa lòng mong ước của Người trước lúc đi xa:“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng  vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

LTB

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Top