Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

(TGDS). Chiều 20-11-2020, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hoá Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, đã báo cáo hoạt động của Hội DSVH Việt Nam. Theo đó, Hội DSVH Việt Nam được thành lập từ năm 2004 nhằm tập hợp những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và tất cả những người tâm huyết với di sản văn hóa, góp phần tích cực cùng Nhà nước và toàn xã hội vào sự nghiệp bảo vệ vào phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đến nay, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có hơn 10.000 hội viên, sinh hoạt trong 150 tổ chức Hội rộng khắp cả nước với đa dạng các loại hình gồm các hội cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện; các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; Tạp chí Thế giới Di sản in, điện tử và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, báo cáo hoạt động của Hội DSVH Việt Nam. Ảnh: Đặng Ngọc Quang

Với tư cách là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo về kinh phí, bằng ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tình yêu di sản và tinh thần khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có những bước tiến toàn diện, vững chắc rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền-giáo dục di sản văn hóa, tham gia tích cực vào các sự kiện di sản văn hóa của đất nước, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản, các chương trình, dự án về di sản văn hóa của Trung ương và địa phương, mở rộng sự hợp tác về di sản văn hóa với các tổ chức liên quan trong khu vực và trên thế giới. Nhờ đó, vị thế, uy tín và tiếng nói của Hội ngày càng được củng cố, nâng cao, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Hội DSVH Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen và nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; khẳng định việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vừa là trách nhiệm của Nhà nước vừa là trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Chỉ rõ bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi càng phải giữ vững độc lập, hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, phải quan tâm đến nâng cao dân trí, gắn xây dựng, phát triển kinh tế với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát huy thật tốt truyền thống, cốt cách con người Việt Nam, bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Để làm được điều này, cần có sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà giáo và các nhà quản lý văn hóa, các nghệ sĩ, nghệ nhân, trong đó có các thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đặng Ngọc Quang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của Hội, tập hợp, vận động các thành viên, nhất là các nhà khoa học, các nhà văn hóa, các nhà dân tộc học tiếp tục tổng kết các chuyên đề, cùng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chính sách. 

Hội cần góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng nếp sống văn hóa, động viên nhân dân có trách nhiệm giữ gìn các sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc, bằng các vũ điệu dân gian, cách ứng xử văn hóa của các dân tộc Việt Nam; lưu giữ, lưu truyền cả tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số.Hội cũng cần nghiên cứu, có những hình thức sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và phát huy giá trị các hình thức diễn xướng dân gian, các bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y học, dược học cổ truyền, hoặc nghiên cứu về sự phong phú văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống các dân tộc..” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hội DSVH Việt Nam cần tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học xung quanh các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tích cực tham gia ý kiến và thực hiện chức năng phản biện xã hội về di sản văn hóa...

Top