Khai trương Phòng Trưng bày bổ sung về Bác Hồ

Ngày 17-5-2019, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Trưởng Đại diện UNESCO tại Hà Nội Michael Croft đã dự và cắt băng khai trương Phòng Trưng bày.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Trong Khu Di tích có các di tích, tài liệu hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích. Mỗi di tích, mỗi tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan di tích tại Khu Di tích chứa đựng nội dung lịch sử khác nhau, là những minh chứng thuyết phục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân. Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, bảo vệ, phát huy, kế thừa và thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất những tư tưởng và tài sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ hiện nay và mãi mãi về sau tới tham quan, nghiên cứu và học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người.

Các đại biểu tham quan Phòng Trưng bày

Phòng Trưng bày gồm hai phần: Một số hoạt động đối nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969; Một số hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969. Với 74 ảnh, tư liệu quý, Phòng Trưng bày giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Một số tài liệu, hiện vật tại Phòng Trưng bày 

Phòng Trưng bày bổ sung đáp ứng công tác tuyên truyền, phát huy tác dụng Khu Di tích kịp thời, hiệu quả, thường xuyên, thuận tiện và tiết kiệm, nhất là trong tuyên truyền phục vụ những ngày lễ lớn, kỷ niệm năm chẵn, những chủ trương, phong trào, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và thiết thực phục vụ cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay và sau này. Qua đó, một lần nữa khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Quốc gia đặc biệt về Bác Hồ với những hoạt động của Người trong chặng đường 15 năm cuối đời tại Phủ Chủ tịch.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Top