Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tiềm năng du lịch Quảng Bình từ tài nguyên văn hóa”

Ngày 13-11-2018, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tiềm năng du lịch Quảng Bình từ tài nguyên văn hóa” với sự tham dự của các nhà quản lý; nhà khoa học đến từ 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã đánh giá, trao đổi về tiềm năng văn hóa vào phát triển du lịch; giải quyết bài toán thời vụ, thời điểm trong hoạt động du lịch tại Quảng Bình; các sản phẩm du lịch từ tài nguyên văn hóa sẽ đồng hành với các tài nguyên thiên nhiên để Quảng Bình phát triển du lịch theo hướng hấp dẫn, bền vững.

Các tham luận, ý kiến tại Hội thảo giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có thêm nhiều thông tin, cách làm cụ thể, góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch Quảng Bình.

                                                                                                P.V

Top