Hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tự hào là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua toàn hệ thống đã góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tạo được những chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn luôn sống mãi trong con tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam, bởi Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, sáng ngời giá trị tư tưởng và đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người càng trở nên hết sức quan trọng. Bởi vậy, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên.

Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet.

Trên cơ sở ý nghĩa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người một cách sâu rộng trong toàn xã hội nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cho công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời, xác nhận Cuộc vận động là một chủ trương lớn của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, lực lượng làm công tác tuyên truyền của Đảng nói chung, hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị càng trở nên quan trọng.

Tự hào là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua toàn hệ thống đã góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tạo được những chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, hệ thống bảo tàng và các di tích lưu niệm những năm gần đây đã thực sự trở thành một nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng lớn, có sức lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Bước đầu đáp ứng được tình cảm, lòng mong đợi và niềm tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đến tham quan và học tập. Trong những năm qua, những kết quả đạt được của toàn hệ thống trong việc tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan là minh chứng sinh động cho công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Một trong những công tác trọng tâm trong việc phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tổ chức đón tiếp du khách trong và ngoài nước tới tham quan và học tập. Hàng năm, các đơn vị trong Hệ thống đã đón tiếp hàng triệu lượt khách. Với những thế mạnh của mình, cùng với sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức đón tiếp, maketting, quảng bá... các đơn vị trong Hệ thống đã chủ động liên hệ với các cơ quan, trường học, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị. Đây thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu của người dân cả nước trong Cuộc vận động “Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Song song với việc đón tiếp khách tham quan, các đơn vị còn tổ chức những buổi nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ các đoàn phóng viên truyền hình, báo chí quay phim, chụp ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng vào quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục tư tưởng cho các lớp thanh thiếu niên hiện nay.

- Một trong những hoạt động khác về công tác giáo dục, tuyên truyền được các đơn vị quan tâm, chú trọng là việc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị, văn hóa như nói chuyện, thi hát, thi vẽ về Đảng, về Bác Hồ kính yêu đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

- Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, căn cứ vào kế hoạch của từng đơn vị, hàng năm các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng chục cuộc triển lãm dưới mọi hình thức: triển lãm chuyên đề, triển lãm lưu động tới các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương... Nội dung các cuộc triển lãm đều tập trung vào các chủ đề mang tính thời sự cấp thiết, đáp ứng nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đề ra. Qua đó các đơn vị đã phát huy tốt tác dụng của các cuộc triển lãm, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tới tham quan và học tập.       

- Với đặc thù là một trong những cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia viết nhiều bài nghiên cứu tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đăng các báo, tạp chí chuyên ngành ở địa phương và Trung ương giới thiệu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các bài viết này, các đơn vị ngày càng thể hiện được vị thế, vai trò của mình trong việc nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet.

Với thế mạnh là nơi tuyên truyền, giáo dục bằng những hình ảnh, tài liệu trực quan sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Người. Qua những buổi tham quan tại hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên và học sinh, sinh viên hưởng ứng Cuộc vận động với tinh thần nhiệt tình, hăng hái, khẳng định Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng đắn và cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa. Từ đó, gây dựng mong muốn được làm theo và khuyến khích mọi người làm theo, học tập đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Đoàn Ngọc

Tags : Từ khóa

Top