Chính thức dừng hoạt động và thu hồi tất cả các văn bản có liên quan đến “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”

Thực hiện nội dung buổi làm việc ngày 26-8-2020 giữa Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo liên quan đến “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Công văn số 34/CV-HDSVHVN ngày 26-8-2020 về việc dừng tổ chức “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, ngày 26-8-2020, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo đã làm việc với Giám đốc Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Hà Giang, đơn vị thực hiện.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Hà Giang, đã nhận thấy những thiếu sót, không đúng quy định và nghiêm chỉnh tiếp thu, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Hội và Trung tâm.

Cùng ngày, ông Trần Khánh Dư, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo đã ký Công văn số 39/CV-DSVHTG gửi Giám đốc Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Hà Giang.

Nội dung Công văn như sau:

Theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 34/CV-HDSVHVN ngày 26-8-2020 của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, tại điểm 2 của Công văn này đã nói rõ một số điều không phù hợp với quy định sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cũng như của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo.

Trung tâm đề nghị Giám đốc Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Hà Giang cho dừng mọi hoạt động của Diễn đàn này và thu hồi tất cả các văn bản có liên quan đến Trung tâm và Hội trước ngày 30-8-2020.

Trước đó, như thegioidisan.vn đã đưa tin, ngày 26-8-2020, PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ký Công văn số 34/CV-HDSVHVN gửi Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo yêu cầu dừng tổ chức “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.

                                                                                                                                    P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top