Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam từ tháng 8-2018 đến tháng 8-2019 và phương hướng, nhiệm vụ từ tháng 8-2019 đến tháng 12-2019

Như đã đưa tin, ngày 10-8-2019, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Sở VHTTDL Đồng Nai và một số cơ quan đơn vị ở Đồng Nai, các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đại diện các Công ty, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Hội. Thegioidisan.vn xin giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HDSVHVN ngày 25 tháng 8 năm 2018 của  Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ V (2014-2019), căn cứ tình hình thực tế; Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam từ tháng 8-2018 đến tháng 8-2019 và Phương hướng, nhiệm vụ từ tháng 8-2019 đến tháng 12-2019:       

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 8-2018 ĐẾN THÁNG 8-2019

1. Công tác tổ chức xây dựng Hội

1.1. Ngày 1 tháng  5 năm 2019, tiếp nhận và kết nạp Công ty TNHH MTV Trưng bày Bảo tàng và Di tích là thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

1.2. Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ban hành các quyết định về nhân sự Giám đốc  và Phó Giám đốc mới của Trung tâm.

1.3. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, ban hành các quyết định thôi tư cách thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam của Công ty Cổ phần Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt (VIET CHP.,JSC); Công ty Cổ phần Hội tụ số toàn cầu (GCD,.JSC); Công ty Cổ phần Xây dựng và Tu tạo công trình văn hóa (CPE., JSC) và Công ty Cổ phần Xây dựng và Tu bổ di tích Thăng Long, do các công ty này không còn hoạt động nữa hoặc không thực hiện Điều lệ và các quy định của Hội.

1.4. Thành lập mới 4 tổ chức Hội: Liên Chi hội Khu Bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên), Chi hội tỉnh Cao Bằng, Chi hội Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Chi hội Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam.

1.5. Kết nạp và cấp thẻ cho 882 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên gần  8.000 người, sinh hoạt trong 118 tổ chức Hội,  gồm 10 hội cấp tỉnh, 3 liên chi hội, 5 câu lạc bộ, 100 chi hội (chưa kể các chi hội thuộc các hội cấp tỉnh, thành phố), 2 hội viên tập thể; 18 đơn vị trực thuộc Hội gồm: Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện Hội khu vực phía Nam, Tạp chí Thế giới Di sản in (bao gồm: Tạp chí Thế giới Di sản, Tạp chí Vietnam Heritage, Tạp chí song ngữ Di sản Việt Nam - Vietnam Heritage); Tạp chí điện tử Thế giới Di sản tại địa chỉ thegioidisan.vn; 7 công ty, 6 trung tâm và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

2. Công tác nghiên cứu, phản biện xã hội, hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa

- Ngày 26 tháng 9 năm 2018, cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông CMA, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Chương trình “Lễ dâng hương báo công Đức Thánh Trần” nhân dịp kỷ niệm 718 năm ngày hóa của Ngài tại đền Trần và đền Bảo Lộc, tỉnh Nam Định.

- Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11-2018, Hội chủ trì tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” đợt 1 - năm 2018 cho 268 cá nhân; Bằng khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho 71 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và xây dựng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ và truyền hình trực tiếp trên VTC9, được dư luận ghi nhận và đánh giá cao.

- Từ ngày 23-11 đến ngày 25-11-2018, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hội và Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức Triển lãm ảnh Di sản Văn hóa Việt Nam, trong “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018”.

- Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Hội có Văn bản số 60/CV-HDSVHVN gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Dự án “Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số”.

- Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Hội có Văn bản số 30 /CV-HDSVHVN gửi Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội tham giá ý kiến phương án tổng thể phát triển không gian Văn hóa - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch tại khu vực 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía Nam cầu Long Biên thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Hội có Văn bản số 34/CV-HDSVHVN ngày 11 tháng 6 năm 2019 gửi Cục Di sản văn hóa về việc xếp hạng Di tích Mộ và Nhà thờ Phan Vân, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Tháng 8-2019, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)”.

- Cùng Hội Khảo cổ học khảo sát thực địa xác định các di chỉ gắn với thương cảng cổ Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có khả năng nghiên cứu khai quật bổ sung hồ sơ di tích.

3. Công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2004-2019) và Đại hội Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IV (2019-2024)

- Từ đầu năm đến nay, Thường trực Hội đã họp được 5 kỳ để thảo luận, thống nhất ban hành các văn bản quan trọng cho 2 sự kiện nói trên như sau:

+ Công văn số 01/CV-HDSVHVN ngày 02 tháng 01 năm 2019 gửi Bảo tàng Hồ Chí Minh để tạo điều kiện giúp đỡ Hội trường và các cơ sở vật chất khác để tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, Đại hội trù bị, Đại hội IV, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ IV.  

+ Kế hoạch số 01/KH-HDSVHVN ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - 15 năm xây dựng và phát triển”.

+ Kế hoạch số 02/KH-HDSVHVN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2004-2019).

+ Công văn số 17/CV-HDSVHVN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc mời tham gia, tài trợ Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2004-2019).

+ Công văn số 20/CV-HDSVHVN ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện ấn phẩm “Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - 15 năm xây dựng và phát triển”.

+ Công văn số 28/CV-HDSVHVN ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam hướng dẫn thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Hội và Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV, gửi tới các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

+ Công văn số 40/CV-HDSVHVN ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam gửi các Hội cấp tỉnh, thành phố, Liên Chi hội, Công ty, Trung tâm thuộc Hội để cung cấp thông tin thực hiện ấn phẩm “Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - 15 năm xây dựng và phát triển”.

- Thường trực Hội đã tiến hành nhiều công việc chuẩn bị về nhân sự Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Rồng châu Á chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ 2 - năm 2019, Bằng khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông VIP biên soạn và phát hành ấn phẩm “Niên giám Bảo tàng và Di tích Việt Nam”.

4. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa    

- Tạp chí Thế giới Di sản - Cơ quan ngôn luận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đảm bảo phát hành đều đặn mỗi tháng một kỳ, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích; tính chuyên nghiệp của Tạp chí ngày càng nâng cao, tính phản biện những vấn đề thời sự về di sản văn hóa được tăng cường; tích cực đổi mới cả về nội dung và hình thức; số lượng bạn đọc ngày càng tăng; tiếp tục tranh thủ sự cộng tác giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong cả nước, thông qua việc liên kết thực hiện các chuyên đề, chuyên mục; xây dựng, củng cố và mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Cùng với Tạp chí in, Tạp chí điện tử Thế giới Di sản hoạt động đều đặn, cập nhật thường xuyên tin, bài, tăng cường tính phản biện, trung bình có khoảng 1.500 lượt truy cập/ngày vào địa chỉ thegioidisan.vn.

- Tạp chí Vietnam Heritage có nhiều cố gắng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế; chủ trì phối hợp với Hội Di sản Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự tài trợ của Canon Việt Nam, Vietjet Air, tổ chức thành công “Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa - Vietnam Heritage Photo Awards lần thứ VII, năm 2018”.  Cuộc thi đã nhận được trên 4700 tác phẩm ảnh tham dự; trao giải cho 19 tác phẩm đạt giải, tổ chức 10 cuộc triển lãm ở 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nam) từ ngày 24 tháng 10 năm 2018 đến 15 tháng 5 năm 2019.

 

5. Hoạt động của các tổ chức, đơn vị thuộc Hội

Các tổ chức, đơn vị thuộc Hội (các hội cấp tỉnh, thành phố; liên chi hội; chi hội; câu lạc bộ; các công ty; trung tâm) có nhiều hoạt động tích cực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa:

- Hội Di sản Văn hóa các tỉnh, thành phố tiếp tục củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, trong đó có những hoạt động cụ thể như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, liên hoan, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm, thực hiện các đề tài cấp tỉnh về bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, dâng tặng trống đồng, sưu tầm hiện vật cho nhà truyền thống, tham gia tổ chức các lễ hội dân gian, truyền thống, biên soạn và xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị nghiên cứu cao, tham gia tu bổ nhiều di tích tại địa phương, tích cực hoạt động từ thiện, tham gia nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh nhà.

- Các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ mặc dù một số tổ chức có thay đổi về nhân sự (do Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức cơ sở Hội nghỉ hưu, chuyển công tác…) nên tạm dừng hoạt động, số còn lại vẫn hoạt động thường xuyên, củng cố tố chức Hội, phát triển hội viên, có một số hoạt động xã hội hóa, tích cực hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành, không ngừng nâng cao vị thế, hình ảnh và quảng bá thương hiệu của mình; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các sự kiện văn hóa, hội thảo, tọa đàm...; tham gia các dự án, chuyên đề về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, dâng hương tại các di tích đặc biệt, cung tiến chuông, tượng tại các chùa, công đức, từ thiện…

 - Các trung tâm thuộc Hội tuy còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động nhưng đang từng bước khắc phục và có nhiều dự án thiết thực như: tham gia thực hiện trưng bày tại các bảo tàng, di tích; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn tại các bảo tàng, trường đại học; triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống phục vụ hội nghị cấp cao; tổ chức các hoạt động thường niên tạo ra sân chơi di sản văn hóa bổ ích cho thiếu niên và nhi đồng ở các vùng miền, phối hợp tổ chức chương trình hoạt động hè cho học sinh; tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm về tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức khảo tá, điền dã để thu thập các tài liệu, cứ liệu về các danh nhân, biên tập và xuất bản nhiều ấn phẩm về di sản văn hóa.

- Hiện nay, Hội có 7 công ty trực thuộc (không tính  4 công ty đã có Quyết định của Hội cho thôi tư cách thành viên). Các công ty của Hội nói chung giữ được sự ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, với Hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, tham gia thực hiện nhiều đề án quy hoạch, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích, từng bước xây dựng niềm tin đối với các địa phương. Một số công trình, dự án quan trọng do các công ty thực hiện thành công như: thi công Bảo tàng Quang Trung (Bình Định); lập dự án tranh tròn Pnorama Bảo tàng Điện Biên; thi công nhà bia dẫn tích đền Cửa Ông (Quảng Ninh); thi công dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; thường niên tổ chức Chương trình “Vang vọng Hào khí Đông A - Lễ dâng hương báo công Đức Thánh Trần”; tổ chức thành công các chương trình: “Hành trình tâm linh chiêm bái Tứ thánh tích Phật giáo từ Yên Tử (đất Phật Việt Nam) đến Nepal - Ấn Độ (đất Phật thế giới)”; “Hành trình Phật tử, doanh nhân về non thiêng Yên Tử”….

- Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã kết thúc nhiệm kỳ I, đang xây dựng  hồ sơ trình Bộ Nội vụ công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II.

- Công tác Văn phòng và đối ngoại: đảm bảo hoạt động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đảm bảo chế độ thông tin giữa Trung ương Hội và tổ chức cơ sở Hội; củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của nhà nước. Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai về mọi mặt để chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2014-2019). Đề xuất Lãnh đạo Hội, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho một số tổ chức, đơn vị thuộc Hội, chuẩn bị Hồ sơ khen thưởng đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội và Tạp chí Thế giới Di sản.

- Chi bộ Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đảm bảo sinh hoạt đều đặn, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước. Tổng số đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ tính đến tháng 8-2019 là 20 đảng viên.

Hoạt động của các tổ chức, đơn vị thuộc Hội rất đa dạng, phong phú, không thể liệt kê hết trong khuôn khổ Báo cáo này. Đề nghị các đại biểu có mặt trực tiếp tại Hội nghị này báo cáo khái quát một số hoạt động của tổ chức, đơn vị mình.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tuy tiếp tục có nhiều khó khăn của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội vẫn đảm bảo phát triển toàn diện và vững chắc, có những hoạt động mới nổi bật hơn những năm trước như tổ chức những sự kiện về văn hóa tâm linh, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học...

2. Hệ thống Cơ quan ngôn luận của Hội đã tích cực phát huy trong việc tuyên truyền, quảng bá, cập nhật thường xuyên cho bạn đọc, đặc biệt là tính phản biện trước các vấn đề có tính thời sự về di sản văn hóa ngày càng được quan tâm. 

3. Tiếp tục khẳng định vị thế của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, được các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận và xã hội đánh giá cao; thông qua hoạt động các tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương và các thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

4. Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn có một số việc thực hiện chưa được tốt như: chế độ báo cáo của nhiều cơ sở Hội với Trung ương Hội; hoạt động của các Ban chuyên môn chưa chủ động, chưa đồng đều; một số cơ sở Hội do thay đổi về nhân sự, chưa kịp thời củng cố tổ chức dẫn tới hoạt động chưa có hiệu quả hoặc không hoạt động, việc đóng hội phí còn nhiều khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 8-2019 ĐẾN THÁNG 12- 2019

1. Đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị về mọi mặt: Văn kiện, nhân sự, tổ chức hậu cần, công tác tuyên truyền để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2004-2019), trong đó có việc chuẩn bị Báo cáo trình xin Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cho Đại hội và Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp, tạo ra giai đoạn mới tiếp tục ổn định và phát triển. Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trong 2 ngày 29 và 30-11-2019 (thứ sáu, thứ bảy).

2. Tổ chức xét và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” cho các cá nhân, Bằng khen năm 2019 cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa và đóng góp xây dựng Hội vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội.

3. Tổ chức phiên họp lần thứ VI Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2014-2019) vào tháng 8-2019 để bàn những vấn đề cụ thể của Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024).

4. Phát động phong trào thi đua “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc” trong toàn Hội, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2004-2019).

5. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt là ngày Di sản Văn hóa Việt Nam của năm 2019.

6. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan ngôn luận của Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tăng cường tiếng nói của Hội đối với những vấn đề di sản văn hóa mà xã hội đang quan tâm.

7. Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam bằng các chương trình, hoạt động cụ thể.

8. Tổ chức tốt Cuộc thi “Người đẹp các vùng Kinh đô năm 2019”, đồng thời có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Cuộc thi “Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020” tại Ninh Bình.

 

Có thể bạn quan tâm

Top