Xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trình UNESCO

Ngày 9-5-2016, tại Cao Bằng đã diễn ra Hội thảo khoa học Di sản Then Tày - Nùng và việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trình UNESCO đề nghị đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hội thảo do Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. PGS.TS Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nghệ nhân cùng trao đổi thảo luận để xác định, làm rõ, bổ sung đầy đủ những vấn đề có liên quan đến Di sản Then, phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia, như: giới thiệu các vùng Then, các nghệ nhân Then, các gia đình có truyền thống làm Then lâu đời ở tỉnh Cao Bằng; cung cấp, trao đổi tư liệu, làm rõ những vấn đề về lịch sử, đặc trưng và hiện trạng sức sống của Di sản Then ở tỉnh Cao Bằng; tìm ra những giá trị đặc sắc về văn hóa và nghệ thuật của dòng Then Tày, Nùng; những đặc điểm của Then nam (Then Võ) ở tỉnh Cao Bằng.

(Ảnh: internet)

Các đại biểu cũng làm rõ những tương đồng, khác biệt giữa Then cúng và hát Then - đàn tính, phân tích những giá trị riêng biệt của hai hình thức Then này; trao đổi về các chức năng xã hội và ý nghĩa văn hóa của Then trong xã hội hiện tại; các cách thức trao truyền Then trong cộng đồng xưa và nay; những biện pháp đã thực hiện để bảo vệ Then ở địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những trở ngại trong việc bảo vệ di sản. Đề xuất phương hướng và những chương trình, giải pháp có tính thực tiễn để thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản Then trong đời sống hiện nay... 

Trước đó, Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức điền dã, phục dựng, ghi âm, ghi hình các nghi lễ Then của Cao Bằng để làm tư liệu phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia về Di sản Then Tày - Nùng - Thái.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Top