Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

 

Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2015.

Với gần 300 tài liệu hiện vật, triển lãm nêu rõ việc học và làm theo gương Bác đã được phát động từ ngay sau khi Bác qua đời với phong trào toàn Đảng, toàn dân sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Triển lãm lần này giới thiệu tới toàn dân ta 127 tấm gương được lựa chọn từ gần 400 tấm gương đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy ngoài nước, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị - Bộ Công an, lựa chọn và tôn vinh.

Triển lãm khai mạc ngày 11-5 và mở cửa đến tháng 7-2017.

TS Nguyễn Thị Tình

Top