Quảng Bình: Bổ sung chương trình tham quan hang Trạ Ang vào Đề án tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang

Đó là thông tin tại Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung chương trình tham quan hang Trạ Ang.

Theo đó, chương trình tham quan hang Trạ Ang sẽ được thực hiện trong 06 giờ, bao gồm các nội dung cụ thể: Hướng dẫn viên phổ biến nội quy, chương trình tham quan trước khi khởi hành; xuất phát từ khu vực Trung tâm Phong Nha đến km16 Đường 20 Quyết Thắng; đi bộ từ km16 Đường 20 Quyết Thắng đến bãi cắm trại Trạ Ang, tắm suối Trạ Ang; khám phá hang Trạ Ang; đi bộ dọc suối Trạ Ang và kết thúc lộ trình tại km12 Đường 20 Quyết Thắng; di chuyển về Phong Nha và kết thúc chương trình tham quan. Trong chương trình tham quan, đơn vị tổ chức khai thác bố trí thời gian ăn uống cho khách phù hợp, đúng bữa.

Hang Trạ Ang

Phí tham quan thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trước mắt, trong khi chờ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh quy định mức tạm thu 140.000 đồng/khách/lượt. Mỗi ngày không quá 04 chương trình tham quan, mỗi chương trình tham quan không quá 30 khách, giữa chương trình tham quan trước và chương trình tham quan kế tiếp cách nhau ít nhất 01 giờ, chương trình tham quan cuối cùng được kết thúc trước 18 giờ 00 phút hằng ngày.

Đơn vị quản lý sản phẩm du lịch là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đơn vị khai thác gồm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết với Công ty TNHH Jungle Boss khai thác sản phẩm du lịch này.

                                                                                                P.V

 

Top