Nghiệm thu nội dung Dự án Đào tạo nguồn nhân lực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Sáng 8-4-2016, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội), Hội đồng nghiệm thu (thành lập theo Quyết định số 2927/QĐ-CT ngày 31-12-2015 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN), do Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, đã họp đánh giá nghiệm thu nội dung Dự án thành phần Đào tạo nguồn nhân lực thuộc Dự án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản Văn hoá (CCH) thuộc Hội Di sản Văn hoá Việt Nam làm tư vấn. Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện Dự án, nhất trí nghiệm thu; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh văn bản để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

ĐVT

Top