Công bố điểm du lịch di chỉ khảo cổ học văn hóa Đông Sơn

Ngày 02-3-2019, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Khu du lịch cấp tỉnh di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Điểm du lịch di chỉ khảo cổ học văn hóa Đông Sơn và Tuyến du lịch tham quan Làng cổ Đông Sơn.

Theo đó, ngày 12-2-2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND công nhận Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng là Khu du lịch cấp tỉnh; Quyết định 579/QĐ-UBND công nhận Di chỉ khảo cổ học văn hóa Đông Sơn là điểm du lịch. 

Cắt băng công bố Khu du lịch cấp tỉnh di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Điểm di chỉ khảo cổ học văn hóa Đông Sơn, Tuyến du lịch tham quan Làng cổ Đông Sơn

Di chỉ khảo cổ học văn hóa Đông Sơn được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 315-VH/VP ngày 28-4-1962. Di chỉ có tổng diện tích theo biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ là 45,032ha, bao gồm khu vực núi Đông Sơn, từ núi ra đến bờ sông Mã và từ cầu Hàm Rồng vào thôn Đông Sơn (nay là phường Hàm Rồng).

Làng cổ Đông Sơn nằm bên sông Mã (nay thuộc phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được đánh giá là một trong 10 làng cổ đẹp nhất của Việt Nam.

Làng cổ Đông Sơn nằm bên bờ sông Mã, nép mình bên núi Hàm Rồng, là nơi đầu tiên phát hiện nền văn hóa Đông Sơn. Từ đầu thế kỷ XX, tên đất, tên làng Đông Sơn đã trở thành tên gọi cho một nền văn hóa khảo cổ học nổi tiếng thế giới - Văn hóa Đông Sơn. Hệ thống di tích: đình, chùa, miếu được tạo dựng và phân bố hợp lý tạo nên những cảnh bình dị mái đình, giếng nước rất đỗi thân thương. Làng cổ Đông Sơn hội đủ 5 di tích về khảo cổ, danh thắng, lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến và kiến trúc.

Du khách tham gia tour du lịch tham quan Làng cổ Đông Sơn, sẽ được nghiên cứu, trải nghiệm nền văn hóa Đông Sơn, thăm di tích cấp quốc gia Đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân, Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn, Di tích cấp tỉnh chùa Đông Sơn, nhà cổ hơn 200 năm tuổi của gia đình ông Lương Trọng Duệ, tản bộ dọc theo Làng cổ tham quan 4 ngõ: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

Nguyễn Linh

Top