Chi hội Di sản Văn hóa Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Vào những ngày đầu tháng 9-2022, Chi hội Di sản Văn hóa Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ra mắt Chi hội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành địa phương và các thành viên Chi hội.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới - Phó Chủ tịch, Tổng hư ký Hội DSVH Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Đặng Văn Nhựt - Chủ tịch Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi.

Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi được Hội DSVH Việt Nam ra Quyết định thành lập từ tháng 10-2020. Sau gần 2 năm thành lập, Chi hội đã quy tụ và phát triển được gần 100 hội viên, đa số thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, số còn lại hoạt động trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh, miền Tây Nam Bộ; Huế, Đà Nẵng… Dù hoạt động trong điều kiện phòng, chống dịch covid 19 rất khó khăn nhưng với sự đoàn kết thống nhất, Chi hội đã tích cực sưu tầm, giới thiệu, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Cung Hoàng Mẫu và trên địa bàn Quảng Ngãi; các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trên cả nước.

Trao Thẻ hội viên cho các hội viên của Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu, Quảng Ngãi

Tại Lễ ra mắt Chi hội, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội DSVH Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội. Đồng thời, mong Chi hội đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tổ chức Chi hội, phát triển hội viên mới…

Ông Đặng Văn Nhựt - Chủ tịch Chi hội DSVH Cung Hoàng Mẫu tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, Chi hội sẽ hoạt động theo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Hội DSVH Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh thành trên cả nước...

                                                                                                                   P.V

 

Top