Diễn đàn

Xung quanh đề xuất của Giáo hội Phật giáo Việt về việc bỏ tục đốt vàng mã

Đốt vàng mã từ lâu đã trở thành một tập tục quen thuộc của người Việt. Với quan niệm "trần sao, âm vậy", nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua và...

Sức hút Hội Lim và cần hiểu đúng việc “thướng” tiền

Hội Lim là lễ hội lớn đầu xuân vùng Kinh Bắc, được tổ chức thường niên, từ ngày 12-14 tháng Giêng Âm lịch tức ngày 27-29/2/2018, trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉn...

Phan Sào Nam và hát đối đáp dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh

Nhưng trước khi ông là Phan Tiên sinh, Phan Bội Châu...thì ông là Phan Sào Nam, một người con của xứ Nghệ, một chàng trai Nghệ đa tài, đa tình va...

Ngành Văn hóa Thủ đô với ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Kể từ năm 2010, sau khi Bảo tàng Hà Nội khánh thành phần xây dựng, ngành Văn hóa Thủ đô đều lấy địa điểm này làm lễ kỷ niệm ngày 23 tháng 11 - ngày Di sản Văn h...

Di tích Khảo cổ học Sa Huỳnh với vài điểm cần bổ sung để trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Năm 2017, ngành Văn hóa, - Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị hai hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, đó là các địa điể...

Hồ sơ Bảo vật quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ công nhận

Năm 2017 này, những cổ vật, hiện vật, di vật, sẽ được xem xét lựa chọn trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia lần thứ 6. Như vậy danh mục Bảo vật...

Hà Nội xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng đến năm 2030

Đó là tầm nhìn dài hạn của Hà Nội để chủ động và đón trước tốc độ đô thị hóa của Thủ đô ngày một tăng mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước...

Bàn thêm về việc bảo vệ và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch được xếp hạng Di tích quốc gia ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại Quyết định số 38b/VHQĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa v...

Phát triển du lịch góp phần bảo tồn Phố cổ Hà Nội

Hà Nội là một trong những địa bàn tập trung nhiều di tích lịch sử, văn hóa của cả nước. Nơi đây cũng có rất nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Khi nói đến Hà...

Mấy ý kiến về vấn đề Quốc phục Việt Nam

Trong quá trình của lịch sử, nhân dân ta đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ với thiên tai, dịch họa để giữ vững nền độc lập dân tộc, giang sơn Tổ quốc. N...
Top