Dân tộc thiểu số

Đôi nét về dân tộc Ra Glai

Trong 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, người Ra Glai có mặt tại 18 địa phương do hoàn cảnh làm ăn, sinh sống và nhiều điều kiện khách quan và chủ qua...

Đôi nét về người Hà Nhì ở nước ta

Người Hà Nhì có tên gọi là Haqriq, còn tiếng Hán gọi là Hãn ni zú, Cáp Nê tộc. Hà Nhì còn có những tên gọi khác như là Hà Ni, U Ni, Xá U Ni.

Vài nét về trang phục truyền thống của người Hà Nhì Hoa ở Mường Tè, Lai Châu

Hà Nhì là một trong sáu tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, cư trú tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái. Theo tổng điều tra dân s...

Người Giáy ở Việt Nam

Người Giáy hay người Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ đều là một. Tuy nhiên, Giáy là tên gọi chính thức của nhà nước ta trong số 54 dân tộc Việt Nam...

Nhà sàn, không gian thiêng của đồng bào Macoong

Trong xã hội truyền thống cũng như hiện đại, nhà sàn là nhà ở phổ biến của các hộ gia đình người Ma Coong.

Người Lô Lô ở Việt Nam

Người Lô Lô là một trong 54 dân tộc sinh sống, làm việc, lao động và học tập tại Việt Nam.

Người Ngái ở Việt Nam

Người Ngái ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau: Ngái Nhắn, Ngái Lẩu Mằn, Sín, Đàn Lê. Tuy nhiên, tên chính thức của nhà nước ta gọi dân tộc này trong 54 dân t...

Vài nét về dân tộc Kháng

Cách đây không lâu, năm 2014, cũng trên Tạp chí Thế giới Di sản, tôi có đề cập đến tục tỵ ẩm (uống nước bằng mũi) của người Kháng với sự...

Tết của người Sán Dìu

Trong một năm, người Sán Dìu ăn nhiều cái tết: Tết Tháng Giêng (Chang nhọt niên), Tết Thanh minh (Sênh minh triệt), Tết Đoan ngọ (Ngủ nhọt triệt), Tết 14 tháng...

Đôi nét về dân tộc Mường

Dân tộc Mường mà chỉ giới thiệu trong một bài viết ngắn như thế này thì quả là khó khăn. Do vậy, chỉ xin nêu ra đôi nét chấm phá để độc g...
Top